Сигурност

Trust_Centre_Puzzel

Сигурност и Puzzel

Предлагаме подробна информация за сигурността, прозрачността и поверителността на всички публични услуги и уеб сайтове на Puzzel, ангажименти в социалните мрежи и инструменти за автоматизация на маркетинга.

В Puzzel предлагаме услуги, които помагат на нашите клиенти да спазват националното и международното право, както и специфичните за индустрията стандарти и изисквания като ISO и директиви на ЕС.

Ние сме наясно, че за нашите клиенти спазването на правилата и регламентите е от решаващо значение за оставане в бизнеса, изпреварване на конкуренцията и избягване на наказателни санкции. Поради това правилата за защита на личната неприкосновеност, обработка на лични данни, записи, обаждания, чатове и други канали за комуникация са изцяло вградени в процеса на разработка, както и всички процеси за поддържане на услугата. Нещо повече, гарантираме, че нашите услуги отговарят на всички приложими закони на пазарите, в които са на разположение.

Всичките ни оперативни процеси, както и процесът на разработка, са сертифицирани по стандартите ISO 9001: 2008 и ISO27001: 2013. Ние също така инвестирахме в постигането на съответствие с PCI DSS.

За информация, отнасяща се до конкретно съответствие по отрасъл или други подробности, които не са включени тук, моля, свържете се с нас.

Не можете да намерите информацията, от която се нуждаете? Свържете се с нас!

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.